Loader
 

Medisch fotograaf

De onderwerpen voor een medisch fotograaf zijn breed. Je kunt denken aan diagnose, symptomen, onderzoeksresultaten, een behandeling of tijdens een operatie in de OK. Ook kunnen de foto’s een rol spelen als bewijsstuk voor een aanvraag voor een vergoeding bij een verzekeringsbedrijf. Of als bewijsvoering in de rechtbank. Als medisch fotograaf leg ik beelden vast van geneeskundige gebieden. Waarbij dit op een hoogwaardige, betrouwbare, reproduceerbare en gestandaardiseerde manier gebeurt. De gemaakte beelden worden door artsen gebruikt in rapportages ter voorbereiding op een operatie of onderzoek.

Wat fotografeert een medisch fotograaf?

Te fotograferen onderwerpen bij medische fotografie zijn: diagnose, symptomen, onderzoeksresultaten, een behandeling of tijdens een operatie in de OK. Dit gebeurt onder meer op de gebieden KNO, kaakchirurgie, plastische chirurgie, dermatologie, kindergeneeskunde, kinderchirurgie, verwondingen of afwijkende houdingen. Ook bij de opkomende geboortefotografie gaan ziekenhuizen over tot enkel toelating van medisch fotografen in de OK.

Medisch fotograaf op afroep

Als geregistreerd en opgeleid medisch wetenschappelijk fotograaf ben ik bekend met de standaardisering van beeldmateriaal en op de hoogte van de privacywetgeving met betrekking tot patiëntgegevens. Het grote verschil met een medisch fotograaf in het ziekenhuis, is dat ik flexibel inzetbaar ben in de studio of op locatie. Voor een medische instelling of specialist is het dus mogelijk om mij als medisch fotograaf op afroep in te schakelen. Graag vertel ik meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Wie zijn de opdrachtgevers?

Mogelijke opdrachtgevers voor een medisch fotograaf zijn bijvoorbeeld een arts (dermatoloog, patholoog, internist, huisarts etc.), patholoog, wetenschapper, zorgverzekeraar, zorgprofessional of zorgconsument. De aanvraag kan bijvoorbeeld een professionele registratie van een aandoening, afwijking, letsel, resultaat van medische behandeling en/of symptoom zijn. Denkbare aanvragen zijn voor- en na cosmetische procedures Ook behoren machtigings aanvragen bij een zorgverzekeraar, wetenschappelijk publicatie, letselschade fotografie voor juridische ondersteuning of case-report tot de mogelijkheden.

Letselschade fotograaf

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke (immateriële) schade die ontstaat nadat je betrokken bent geweest bij een ongeluk. Veel voorkomende gevallen van letselschade zijn:

  • Ongeval op het werk (bedrijfsongeval, arbeidsongeval)
  • Verkeersongeval
  • Ongeval met whiplash als gevolg
  • Overige ongevallen

 

Heb je te maken met letselschade? Dan kun je bij ons  terecht voor het maken van foto’s voor een aanvraag* voor vergoeding voor een behandeling bij de zorgverzekeraar. Wij maken dan foto’s van de buitenzijde van het lichaam (geen röntgenfoto’s). Denk hierbij aan foto’s van bepaalde lichaamsdelen, afwijkingen in de houding of verwondingen en littekens die je hebt.

Hoe zit het met publicatie bij medische fotografie?

Als medisch fotograaf heb ik te maken met de geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt er met het oog op de privacywetgeving bij medische fotografie zeer zorgvuldig met de beelden omgegaan. Publicatie geschiedt om die reden enkel als dit onderdeel is van de opdracht en uitsluitend als daar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is. Beelden kunnen gepubliceerd worden in onder andere voorlichtingsmateriaal, presentaties, proefschriften, magazines en brochures.

Opleiding Medisch Wetenschappelijk Fotograaf

Een Medisch Wetenschappelijk Fotograaf heeft een gerichte opleiding gevolgd waarbij alle facetten op het medisch- en wetenschappelijk vlak aan bod komen. Je leert werken volgens protocollen en richtlijnen. En werkt met gespecialiseerde apparatuur en krijgt te maken met medische termen. Naast beheersing van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bezit je competenties als flexibiliteit, improvisatie, integriteit, goede communicatieve vaardigheden en assertiviteit. Je werkt snel naar het gewenste resultaat om de ‘cliënt’ niet onnodig te belasten.

 

Het fotografische platform voor Medisch Wetenschappelijk Fotografen (MWF) valt onder de algemene beroepsvereniging Dutch Photographers (DuPho). De verantwoordelijkheid van de controle en juiste uitvoering van de onderwijsmodules blijft onder de verantwoordelijkheid van het platform MWF. Op deze manier blijft de opleiding up-to-date en aansluiten op de dagelijkse praktijk en medische ontwikkelingen.

Copyright

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Marian Waanders (VerzinHet Fotografie). Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline. Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

Chat openen
Hulp nodig?
VerzinHet Fotografie
Hallo, waarmee kan ik je helpen?